admin on 五月 7th, 2010

妊娠跌蹼,或受傷重者,服活血藥,又恐傷胎不服則傷不能去,當何法以治之

Continue reading about 清.吳道源著.女科切要/第七節.妊娠跌蹼

admin on 五月 7th, 2010

即參蘇飲亦可服,蓋風,藥最易動胎,反為不美,故胎前傷寒,身熱咳嗽者,惟以帶鬚慈白煎湯服之,大能安胎順氣,若胎不安,煎砂仁湯服,汗多服參蘇飲乾嘔,紫蘇飲去參加茯苓,吐血,止血丸或二陳加黃柏、知母、查炭、白朮,如氣血兩虛八物加黃柏、知母。

Continue reading about 清.吳道源著.女科切要/第六節.妊娠傷寒

admin on 五月 7th, 2010

若胎氣不和,湊上心腹,以致胸膈飽悶,喘急疼痛,此子懸也,宜紫蘇飲,此藥有安胎止墮之功,如胎前偏正頭風,川芎調茶服主之,妊娠感冒四時風寒,霍亂吐瀉者,藿香正氣散主之,凡胎前傷暑,與霍亂治法同,如胎前瘧疾,惟養榮湯一方,孕婦發呃氣逆者,用紫蘇飲亦有胎死腹中,以致氣侵上而呃者,下死胎而呃自止矣,不可不知,孕婦傷食,以紫蘇飲加神麴,查肉,砂仁,麥芽如兼吐瀉,用養胃湯,有孕無故悲泣不止,如有鬼物以憑之,此名臟燥,非大棗湯不愈,有妊娠忽然耳聾昏瞶者,氣血不足也,用十全大補湯,目赤腫者,四物湯加黃連,遍身拘急,痛無定處,衣不得臥,眼花昏黑者,胎氣使然,宜服紫蘇飲。

Continue reading about 清.吳道源著.女科切要/第五節.妊娠中風