admin on 五月 6th, 2013

右剉,每服五錢,水盞半,生薑七片,棗一枚煎,微熱服。 五苓散,見中暑類。 柴胡桂薑湯。 柴胡(八兩),桂枝,黃 [...]

Continue reading about 元‧朱震亨著‧‧丹溪心法

admin on 五月 6th, 2013

==大標題== 丹溪心法卷二 元 丹溪朱震亨著。 ==斑疹七。 斑屬風熱挾痰而作,自裏而發於外,通聖散中消息當 [...]

Continue reading about 元‧朱震亨著‧‧丹溪心法

admin on 五月 6th, 2013

==瘟疫五,附大頭天行病。 瘟疫,眾人一般病者,是又謂之天行時疫,治有三法,宜補,宜散,宜降,熱甚者 加童便三 [...]

Continue reading about 元‧朱震亨著‧‧丹溪心法