admin on 十一月 25th, 2013

病發汗以後證第三 二陽併病太陽初得病時,發其汗,汗先出,復不徹,因轉屬陽明,續自微汗出, 不惡寒,若太陽證不罷 [...]

Continue reading about 晉‧王叔和撰‧‧脈經

admin on 十一月 25th, 2013

肺手太陰經病證第七 肺氣虛,則鼻息利少氣實則喘喝胸憑仰息,肺氣虛,則夢見白物,見人斬血藉藉, 得其時,則夢見兵 [...]

Continue reading about 晉‧王叔和撰‧‧脈經

admin on 十一月 25th, 2013

脈經卷之六 肝足厥陰經病證第一 膽足少陽經病證第二 心手少陰經病證第三 小腸手太陽經病證第四 脾足太陰經病證第 [...]

Continue reading about 晉‧王叔和撰‧‧脈經

admin on 十一月 18th, 2013

脈經卷之五 張仲景論脈第一 扁鵲陰陽脈法第二 扁鵲脈法第三 扁鵲華陀察聲色要訣第四 扁鵲診諸反逆死脈要訣第五 [...]

Continue reading about 晉‧王叔和撰‧‧脈經